Korona: Slik kan du skille av og holde avstand

Korona: Slik kan du skille av og holde avstand

Kampen mot korona-viruset fortsetter. Pandemien påvirker oss alle og vi går en usikker tid i møte. Vi må fortsette å følge ulike restriksjoner i overskuelig fremtid, noe som betyr at vi må ta hensyn til hverandre og holde avstand både på jobb og i samfunnet ellers. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan trygge deg selv og andre ved å bruke vanlige bordskjermer og skjermvegger.

 

Hold avstand til dine kollegaer

Skjermvegger er et vanlig syn på mange arbeidsplasser allerede. De benyttes blant annet for å skille av i åpne kontorlandskap og for å dempe støy. På illustrasjonen under har vi delt inn et helt vanlig kontor hvor økt avstand mellom pultene bidrar til økt sikkerhet for de ansatte.

 

 

Øk tryggheten i venterommet

I en normalsituasjon er folk godt vant til å dele venterom hos tannlegen eller på legekontoret. I disse tider er det derimot viktig å holde avstand. Enkle grep som å sette stoler lengre fra hverandre og å plassere skjermvegger for å skille av gjør det enklere å la kunder og pasienter føle seg trygge i slike omgivelser.

 

 

Gjør kaféen trygg

En kafé med mange mennesker er hyggelig, men i disse tider må vi tenke annerledes. Fulle kaféer og serveringssteder betyr i dag økt risiko for smitte - så lenge ingen tiltak er gjort for å skille av mellom bordene. En enkel avskjerming mellom bordene kan være alt som skal til for at gjestene skal kunne nyte det de kom for; maten, drikken og selskapet.

 

 

Ønsker du flere tips? Kontakt vår kundeservice på 67 02 42 00