Lagerrapporten 2022: Godt arbeidsmiljø kobles til økt lønnsomhet

Lagerrapporten 2022: Godt arbeidsmiljø kobles til økt lønnsomhet

Hva synes lager- og logistikkledere er viktig på arbeidsplassen? Hvor mye kan de egentlig om fysisk arbeidsmiljø? Og hva kan vi forvente oss i fremtiden?

Sammen med Kantar Sifo har vi intervjuet 400 lager- og logistikkledere i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Undersøkelsen handler om fysisk arbeidsmiljø og inneholder mye interessant statistikk og viktige innsikter. Og har du også mulighet til å lese lagerrapporten!

Kort oppsummert

 • Majoriteten av lagersjefer mangler kunnskap innen fysisk arbeidsmiljø.
 • En tredjedel mangler utdanning innen emnet.
 • Det er store forbedringsmuligheter innen innredning.
 • Fremtiden ser lovende ut. 

Derfor vil vi følge arbeidsmiljøet sin utvikling 

Det er flere grunner til at et godt arbeidsmiljø er viktig. Det handler både om å forebygge ulykker, god helse og minimere sykedager, men også å sikre at produktiviteten ikke går ned blant de ansatte. Ettersom vi tilbringer en stor del av vårt liv på jobben, er det viktig at vi trives og at vi har de rette forutsetningene for å utføre våre arbeidsoppgaver på best mulig måte. 

For å sikre at arbeidsmiljøet er bra er det viktig å være oppmerksom, opprettholde og utvikle det som gjør at mennesker har det bra på en arbeidsplass. Derfor bestemte vi i AJ Produkter oss for å gjøre en undersøkelse om hvordan lager- og logistikkledere rundt om i Norden oppfatter, og jobber med det fysiske arbeidsmiljøet. Vi ønsket å få en bedre forståelse og mer kunnskap om det fysiske arbeidsmiljøet og samtidig kartlegge fremtidens behov – slik at vi kan fortsette å levere det våre kunder etterspør. 
 

LØNNSOMHET
Medarbeidere som har det bra, gjør en bedre jobb

God lønnsomhet er et viktig aspekter for alle bedrifter, da det skaper forutsetninger for en langsiktig og bærekraftlig utvikling. Det finnes mange faktorer som påvirker lønnsomheten, blant annet det fysiske arbeidsmiljøet. Medarbeidere som har det bra, gjør en bedre jobb. Og medarbeidere som får riktige forutsetninger, utfører arbeidet på en mer effektiv måte. 

Så, synes norske lagerledere det samme? Faktum er at 4 av 5 lagerledere er enige, og ser en sterk kobling mellom lønnsomhet og det fysiske arbeidsmiljøet. Nesten halvparten av lagerlederne innen produksjonsindustrien synes at arbeidsmiljø er ekstremt viktig. 

Hvor viktig er et godt fysisk arbeidsmiljø for bedriftens lønnsomhet? 

I undersøkelsen kan vi se at majoriteten av lederne synes at et godt fysisk arbeidsmiljø er veldig viktig eller ekstremt viktig, uansett hvilken bransje man jobber i. Det er flere byggebransjer som tenker at arbeidsmiljø er ekstremt viktig, mens i transport-, lager- og produksjonsindustrien er svarprosenten ca. lik. 

KUNNSKAP
Majoriteten av norske lagerledere mangler kunnskap 

Til tross for at majoriteten av at lagersjefene mener at arbeidsmiljø er viktig for å skape lønnsomhet, er det mange som anser selv at de mangler kunnskap i hvordan man former et godt fysisk arbeidsmiljø. Når vi ser nærmere på forskjellene mellom bransjene og demografi, ser vi at kun 1 av 6 lagerledere innen transport og lager selv mener de har mye kunnskap rundt hvordan man skaper et godt fysisk arbeidsmiljø. Rapporten viser også at desto flere ansatte i bedriften, desto større kunnskap har den ansvarlige lederen. 

Trots att majoriteten av lagerchefer anser att arbetsmiljön är viktig för att skapa lönsamhet är det många som anser sig sakna kunskap i hur man skapar en god fysisk arbetsmiljö. När vi tittar närmare på skillnaderna mellan branscher och demografi ser vi att enbart 1 av 6 chefer inom transport och magasinering anser sig ha mycket god kunskap i hur man skapar en bra fysisk arbetsmiljö. Rapporten visar också att desto fler anställda bolaget har desto större kunskap har den ansvariga ledaren.  

En tredjedel mangler utdanning

Undersøkelsen viser også at 65 % av lager- og logistikkledere har gjennomgått en form for utdanning eller kurs rundt fysisk arbeidsmiljø. Det er altså en tredjedel som mangler utdanning innen emnet. Så mange som 70 % har lett etter informasjon om fysisk arbeidsmiljø de siste 12 månedene. De største kildene til informasjon er generell søking på internett, samt å finne informasjon i Arbeidsmiljøloven. 

ENGASJEMENT

Bedrifter med flere medarbeidere snakker oftere om fysisk arbeidsmiljø 

39 % av norske sjefer på industrielle arbeidsplasser prater om fysisk arbeidsmiljø med kollegaer eller sjefer hver uke. De bedriftene med flere medarbeidere snakker oftere om det. Og de lederne med en eller annen form for utdanning innen temaet snakker mer om fysisk arbeidsmiljø. Nye ledere, de som har arbeidet opptil fem år som ledere, prater i større grad om arbeidsmiljø enn de som har jobbet som leder over fem år. 

Hvor ofte prater norske lagersjefer om fysisk arbeidsmiljø?

I grafen over kan du se hvor ofte bedrifter med ulike antall medarbeidere prater om emnet. Halvparten av sjefene snakker om fysisk arbeidsmiljø hver uke. Her blir det tydelig at de lederne som har ansvar for en større gruppe med ansatte prater oftere om temaet. 

NÅSITUASJON 
Mye snakk, lite handling

Om det fysiske arbeidsmiljøet påvirker lønnsomheten så burde forutsetningene være optimale for de ansatte. Men er det det? Undersøkelsen viser at det finnes et stort potensiale for forbedringer, og dermed øke lønnsomheten på arbeidsplassen – kun noen prosent mener at innredningen er ekstremt bra i dag, og mer enn halvparten synes innredningen kan bli bedre. 

Hvor bra er innredningen på din arbeidsplass?

I undersøkelsen vi gjorde synes ingen innen transport og lager at innredningen på deres arbeidsplass er ekstremt bra, og kun en tredjedel mener at den er veldig bra. I byggebransjen og produksjonsindustrien synes 8 % at innredningen på deres arbeidsplass er ekstremt bra, og ca. 30 % at den er veldig bra. 


Områdene med størst forbedringspotensiale 

Undersøkelsen viser at det finnes et stort potensial for forbedringer, og dermed øke lønnsomheten på arbeidsplassen. Avfallshåndtering, sikkerhetsutstyr og kjemikaliehåndtering anses å ha best løsninger i dag, mens lyddemping, avskjerming og matter har størst utviklingspotensial. 

AJ Produkter oppsummerer

Vi kan se at det finnes en forståelse for at arbeidsmiljø og lønnsomhet går hånd i hånd. Til tross for denne innsikten oppgir lagersjefene at deres kunnskap er altfor lav rundt nettopp dette. Undersøkelsen viser også at dagens arbeidsmiljø ikke er optimalt utformet for å gi medarbeiderne de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb. 

Lyddemping, matter og oppbevaring mener norske lagerledere har dårligst forutsetninger, mens avfallshåndtering, sikkerhetsutstyr og kjemikaliehåndtering har de beste løsningene i dag. Med andre ord finnes det et stort utviklingspotensiale på dagens arbeidsplasser. 

En annen interessant aspekt er det faktum at halvparten prater om det fysiske arbeidsmiljøet hver uke, men at en tredjedel mangler utdanning innen emnet. Det betyr at det finnes interesse og en vilje om å forbedre det, men at det er behov for mer kunnskap for å komme dit man ønsker å være. 

 • Arbeidsmiljø og lønnsomhet går hånd i hånd. 
 • Til tross for dette er kunnskapen blant lagersjefer altfor lav.
 • Dagens arbeidsmiljø er ikke optimalt utformet.
 • Lyddemping, matter og oppbevaring har størst forbedringspotensial. 
 • Halvparten av lederne prater om fysisk arbeidsmiljø ukentlig. 
 • En tredjedel mangler kursing. 
 • Det er et ønske om endringer. 

Vi gjør hverdagen din enklere 

På AJ Produkter har vi mange ulike produkter som kan hjelpe deg med å forbedre områdene med utviklingspotensial. Vi vet at støy på arbeidsplassen kan føre til hodepine og dårligere prestasjon. Vi vet at om man løfter feil, kan det resultere i langvarig smerte og i verste fall sykemelding. Vi vet at rot og dårlig system kan bidra til stress og ineffektivitet. Derfor skaper vi produkter og hjelpemidler som gjør en forskjell og forenkler arbeidet ditt. 

FREMTID
Maskinsikkerhet i fokus 

Over 70 % tror at den fysiske arbeidsplassen kommer til å utvikles i fremtiden, og anser maskinsikkerhet, ergonomi og løft som de viktigste faktorene for forbedring på arbeidsplassen. Maskinsikkerhet ligger i topp, der 58 % mener at det er ekstremt viktig å utvikle seg innen de fem kommende årene. Ergonomi og løft ligger tett bak, og er også viktige aspekter for å skape en arbeidsplass der medarbeiderne har det bra og presterer på jobben. 

Fremtiden ser lys ut

Rapporten viser at de fleste ser positivt på fremtiden, og at en stor majoritet tror at arbeidsmiljøet kommer til å utvikles til det bedre. Vi i AJ Produkter har innredet og utstyrt arbeidsplasser i mer enn 45 år. Vi tilbyr 15 000 produkter for kontor, skole, lager og industri. Kontakt oss om vi kan hjelpe deg.

Det kommer til å bli bedre. Vi har et godt arbeidsmiljø i dag, men vi vil være foran og vi forbedrer oss slik at folk ønsker å jobbe her. Det er en konkurransefordel, trivsel. Det fører til bedre oppmøte og effektivitet.
Anonym deltaker i undersøkelsen

Få nyheter og inspirerende artikler rett i innboksen!

Vil du lese om produktnyheter og få våre beste tips til hvordan du kan gjøre arbeidsplassen din litt bedre? Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær først til å motta våre beste tips, inspirerende artikler og tilbud - helt gratis!
Vent litt, takk...
*Ved å melde meg på nyhetsbrevet bekrefter jeg samtidig å ha lest personvernerklæringen.