Vi jobber for en bærekraftig utvikling

Bærekraft er et strategisk fokusområde for oss i AJ Produkter. Hver dag jobber vi med bærekraftig utvikling, både i vår bedrift og i det vi tilbyr. Arbeidet for bærekraftig utvikling pågår i hele organisasjonen – inkludert våre kontorer, lager, fabrikker og datterselskaper i hele Europa.

Les vår bærekraftsrapport for 2023

I løpet av våren 2024 har vi analysert og oppdatert de viktigste bærekraftsområdene for hele organisasjonen. Analysen omfatter våre kontorer, varehus, egne fabrikker og datterselskaper rundt om i Europa.

ÅPNE SOM PDF

Bærekraft - Årsrapport
Spørsmål knyttet til AJ Produkters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) blir besvart i bærekraftsrapporten. Dersom du ønsker informasjon ut over dette kan du når som helst ta kontakt med oss via e-post. Send forespørselen til: info@ajprodukter.no

Barna er vår framtid

Barna våre har rett til et bedre og sunnere liv og det er grunnlaget for vårt sosiale engasjement, som først og fremst er rettet mot å hjelpe barn.

Se mer

Byggvarubedömningen (BVB)

Møbelfakta logo

Svanen miljømerke

Vi omfattes av produsentansvaret når det gjelder emballasje, elektronikkprodukter og batterier. Grunntanken med produsentansvaret er å redusere mengden avfall og sikre at det avfallet som oppstår, resirkuleres og brukes til nye produkter. Som selskap er det vårt ansvar å bidra til å nå resirkuleringsmålene og sørge for at emballasjen, elektronikkproduktene og batteriene vi setter på markedet kan samles inn og resirkuleres. AJ Produkter i Sverige er tilknyttet innsamlingssystemene NPA og El-Kretsen.