Bærekraft

Et bærekraftsfokus med høye mål

Vårt kontinuerlige bærekraftsarbeid baserer seg på FNs globale mål for bærekraftig utvikling, og det påvirer alle deler av vår virksomhet. Vi fokuserer på trygghet, velvære og utvikling for våre ansatte, klimapåvirkning og livssyklysen til våre produkter samt våre leverandørers holdninger. Det handler også om bedriftsetikk, sosialt ansvar og reduksjon av klimagassutslipp. Resultatet fra hva vi oppnår publiseres årlig i en offentlig bærekraftsrapport, som du kan laste ned under.

Les vår bærekraftsrapport her.