Tips for sikrere lager- og industrimiljø

Hvordan kan du forbedre arbeidsmiljøet på jobben din? Den fysiske utformingen av arbeidsplassen er av stor betydning både for effektiviteten av arbeidet og for trivselen blant de ansatte. Det er også viktig å ta høyde for uforutsette situasjoner og minimere risikoen for ulykker. Her er noen tips til hvordan du enkelt kan øke den fysiske sikkerheten til bedriften din. Alt for et bedre arbeidsmiljø!

Ikke glem gulvet
Arbeidsplassens gulv er viktigere enn mange tror. I noen tilfeller er det nødvendig med harde gulv, for eksempel for lastebilstrafikk. I andre situasjoner er et mykt gulv mer egnet for å avlaste føttene, bena og ryggen. Uansett hvordan gulv du har så bør nivåforskjeller unngås, men hvis det ikke går, er en rampe et lurt alternativ. Pass også på å fikse hull eller høyder, da uregelmessigheter øker risikoen for ulykker. Vurder også risikoen for glatte gulv i forbindelse med rengjøring.

Må være mulig å se rundt hjørner i lokalet
Alle som kjører en lastebil eller annet industrikjøretøy er veldig klar over risikoen. Overalt kan et annet kjøretøy eller en gående kollega komme fra siden, derfor er det en fordel å ha en klar utsikt. I slike situasjoner kan et enkelt speil gi stor nytte og vise hva som venter rundt hjørnet. Selv om hastigheten er lav og speilet bare gir et sekunds advarsel, kan det vise seg å være ekstremt verdifullt fra et sikkerhetssynspunkt.

Sperre og varsle usikre soner
Trygge veier reduserer risikoen for personskader og er like viktig i større områder utendørs som i industrielle lokaler under tak. Det beste er å skille med en fysisk sperring i form av et gjerde eller en kjegle. Som et alternativ kan man sette opp markeringer med linjer og piler som tydelig markerer for eksempel transportruter, risikosoner og rømningsveier.

Noen ganger er det også smart å blokkere et område som midlertidig vurderes som farlig, som der det løftes tungt eller ved en reparasjon. Der anbefales en flyttbar løsning som raskt kan utvides til ønsket lengde for å sperre område midlertidig. Når faren er over, kan alle sperringer plukkes opp og flyttes til neste risikoområde. Enkel og greit!

Viktig å øve på evakuering
Når vi snakker om personlig sikkerhet, kan vi ikke unngå å nevne evakueringer - og det er selvfølgelig av største betydning at de ansatte vet hvordan de skal opptre i slike situasjoner. Denne kunnskapen opprettholdes best gjennom regelmessige øvelser. Vær også oppmerksom på at rømningsveier i seg selv må være store nok, holdes ulåste og fri for gjenstander, og at skiltet er synlig.