Akustikk ekspertens tips for et bedre lydmiljø på skolen

Akustikk ekspertens tips for et bedre lydmiljø på skolen

Støy og høyt lydnivå på skolen påvirker helsen og trivselen til både elever og ansatte. Å prøve å forbedre lydmiljøet i skolen er derfor av stor betydning. Men hvordan reduserer man støynivået? For å få svar har vi spurt akustikk ekspert Joachim Schubert fra Akustikverkstan om tips til hvordan man kan lydisolere klasserom og kantine. Se og lær av hans praktiske tips.

Alle vinner på mindre støy i skolen

Et intenst lydmiljø på skolen har ikke bare negativ innvirkning på elevenes helse ved å gi hodepine og stress. Evnen til å lære og motta informasjon synker også, dels fordi det blir vanskeligere å høre hva som blir sagt, dels fordi deler av hjernens kapasitet må brukes til å sortere ut forstyrrende lyder. I tillegg er det slitsomt å opprettholde konsentrasjonen om skolearbeid og lærerstemmen under støyende forhold. Klasserom krever god akustikk!

Lærerne blir på sin side også stresset av forstyrrende lyder. Forskning viser at når støynivået øker, øker også pulsen, blodtrykket og adrenalinnivået. I tillegg kan støy over tid føre til både tinnitus og hørselstap. Derfor er det viktig å jobbe aktivt for å forbedre skolens lydmiljø. 

Praktiske tips for et roligere klasserom

Lydabsorpsjon i klasserommet er nødvendig for å senke lydnivået når mange prater samtidig og for at elever skal kunne oppfatte hva læreren sier. En god taleforståelighet både letter læring og virker beroligende på elevene. God akustisk komfort er også viktig for lærerens helse fordi pulsen stiger ved økt støynivå. 

Praktiske løsninger for kantinen

 1. Velg stoler med stativ ettersom det bråker mindre enn stativ med 4 ben når det flyttes på. Har dere ikke plass – sett filtpoter på 4-bensstolene og bordene for å minimere skrapelyder. 

 2. Bord kan fås med lydabsorberende plater. 

 3. En lydabsorbent i høyde med tavlen bryter lydrefleksjoner fra den harde veggen og tilrettelegger for lærerens undervisning. Den bør plasseres i lærerens ørehøyde og være minst 40 mm tjukk. 

 4. Å plassere lydabsorbenter på en av to motstående vegger er en effektiv måte å bryte lydrefleksjoner i rommet på, noe som gjør mye for å skape et behagelig lydmiljø. 

 5. Åpen oppbevaring sprer lyden godt (med dører reflekterer lyden). Den bryter refleksjoner mellom vegger og sender lyden opp i det absorberende undertaket. 

 6. Polstrede sofaer er pga. sin størrelse en meget god lydabsorbent, spesielt for lave frekvenser som påvirker taleforståelsen. Det er spesielt bra for elever med hørselstap og barn med norsk som andrespråk. Polstrede puffer fungerer også som lydabsorbenter. 

Praktiske tips for en roligere kantine 

Studier viser at hørsel- og smakssansene henger sammen. Det er derfor vanskeligere å kjenne smaken i støyende omgivelser. Og siden både elever og ansatte trenger matpausen for å restituere og lade opp, er det viktig at skolens kantine tilbyr et rolig og hyggelig miljø. 
   

 1. For å minimere lydspredning i kantinen kan rommet deles av med skjermvegger. Tenk på at skjermene må være både høye og lydabsorberende for at det skal fungere, dette er fordi lyden passerer over lave skjermer og harde flater reflekterer lydveiene videre. 

 2. Benytt gjerne polstrede stoffer da de fungerer godt som lydabsorbenter. 

 3. Ved å plassere vegghengte lydabsorbenter nær lydkilden – samtalen som går rundt bordet samt lyder fra tallerkner og bestikk – øker effektiviteten. 

 4. En vegghengt lydabsorbent bryter lydrefleksjoner fra den harde veggen og minimerer lydspredninger fra kjøkkenet. Lydabsorbenten bør ha en tykkelse på minst 40 mm og monteres i ørehøyde. 

 5. Gardiner og tunge tekstiler fungerer utmerket som supplement til lydabsorbenter. Forutsetningen er at de brettes slik at 2 m stoff dekker 1 m veggflate og at de henges et stykke fra vegg/vindu. 

 6. Halvsylindriske lyddempere mellom vinduene er både effektive – og dekorative. 

Få hjelp av våre innredningseksperter!

I AJ Produkter er vi alltid der for å hjelpe deg med innredningsløsninger tilpasset behovene som bedriften din har. Kontakt oss dersom du lurer på hvilket stoff du skal velge, du trenger inspirasjon eller vil se hvilke alternativer som kan passe lokalene dine best. Vi viser deg mulighetene!
Sektor
Din meldingVedlegg
Ved å sende henvendelsen bekrefter jeg samtidig at jeg har lest personvernerklæringen.