Gjør det enkelt å sortere avfallet riktig

Å kildesortere avfall er i utgangspunktet en aktivitet det er lett å innføre og videreutvikle på arbeidsplassen. Med tydelig merking og gode sorteringsmuligheter blir det lettere for de ansatte å kaste avfallet riktig. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan forbedre kildesorteringen på din arbeidsplass.

Spar både energi- og naturressurser

Kildesortering gagner alle! Ved å bruke materialer som er gjenvunnet i produksjon, sparer man både energi og ressurser, sammenlignet med å kvitte seg med brukt materiale og utvinne nye ressurser. Helsefarlig og miljøskadelig avfall, som kasserte batterier, må også behandles på en trygg måte.

Begynn med det farlige avfallet

En fin måte å komme i gang med kildesortering på, er å begynne med det som gjør mest skade. Mange produkter inneholder giftige, eksplosive eller brannfarlige stoffer. Visste du at engangsbatterier kan antenne dersom de kastes direkte i restavfallet? Brukte batterier, sparepærer, lysrør, pc-er og annet el-avfall er eksempler på avfall som skal skilles ut og leveres til gjenvinningsstasjon i ditt område. Plasser farlig avfall i passende beholdere i påvente av at det blir hentet - husk å teipe over batteripoler!

To sofaer i ulike farger

Tips! Batterikasse

En batterikasse brukes for å oppebevare brukte småbatterier på en praktisk og trygg måte. Batterikassen er utstyrt med et barnesikkert lokk for trygg oppbevaring. Lokket åpnes med en tilhørende nøkkel ved tømmong. Kassen rommer 15 liter og leveres med veggfeste, slik at den kan festes godt synlig på veggen.

Les mer om batterikassen

Gjør det enkelt å kildesortere på jobb

Jo mer vi kildesorterer, desto bedre er det for miljøet. Legg til rette og gjør kildesortering til en vane ved å plassere ut avfallsbeholdere i nærheten av hvor folk arbeider. Det er en god ide å ha papirkurver stående under skrivebord eller i printerrommet. På verksted og lager plasseres miljøstasjoner i området hvor avfall lett oppstår. Sett heller ut for mange enn for få beholdere - det øker sjansen for at avfallet havner i riktig beholder.

Se hele FAHRENHEIT-serien her
Se alt innen kildesortering her

Prioriter spiserommet

Kildesortering hører hjemme i kantina, og det å skille plastemballasje, glass og metall fra annet avfall gjør stor nytte – matavfallet kan eksempelvis bli til biogass. Tydelig merking eller beholdere med ulike farger på lokk gjør sorteringen oversiktlig. Med et kildesorteringsskap med flere beholdere i én, blir det det nesten «som før», da man gjerne kastet mye i én og samme beholder.

Bruk en klassisk avfallsbeholder til restavfallet

Restavfall som skal til forbrenning kastes med fordel i en vanlig avfallsbeholder som er lett å tømme og rengjøre. Våre avfallsbeholdere finnes i flere ulike størrelser, men felles for alle er at de er produsert i UV-bestandig HD-polyeten og har store hjul for enkel transport.

TIPS! Pakke med fire avfallsbeholdere

Rimelig sett med fire 60-liters beholdere i ulike farger, med lokk og to vogner med plass til to beholdere i hver.

• Praktisk mobil løsning på hjul
• Lokk med gripehåndtak for enkelt åpning og tømming
• Vognene har lettrullende hjul og kan kobles sammen med hverandre

Les mer om produktet

Bruk tippcontainer til grovavfallet

Ved sortering av større og grovere materialer passer en tippcontainer godt. De finnes i flere ulike størrelser, og rommer fra 150 til 3000 liter. Alle er konstruerte for å tåle mye, og kan brukes sammen med gaffeltruck. De finnes også i flere ulike farger for å forenkle sorteringen. Kompletter med lokk, klistrelapper og annet praktisk tilbehør som gjør det enkelt å sortere også det største avfallet riktig.

To sofaer i ulike farger

Fire tips for å komme i gang med kildesorteringen:

1. Begynn med det farlige avfallet – Fjern batterier, lyspærer, el-avfall o.l. fra annet søppel.
2. Merk tydelig – Bruk klistremerker og dekaler eller beholdere i ulike farger for ulike typer avfall.
3. Flere avfallsbeholdere i én– Velg et skap med flere beholdere for avfall, dersom plassen tillater det. På den måten blir det like enkelt å sortere som det var før, når alt gikk i samme beholder – i tillegg ser det bra ut!
4. Ha flere miljøstasjoner – Sørg for at alle ansatte har en miljøstasjon lett tilgjengelig, både nære sin egen arbeidsplass og i personal- eller spiserommet.

Spørsmål om produkter til kildesortering? Kontakt oss!

Et sted for kunnskapsutveksling

I dag er kontorer mer enn bare skrivebord og skoler mer enn elevbord. Det er plasser hvor mennesker møtes og omgås. En godt gjennomtenkt utforming av samarbeidsflater legger til rette for møter mellom mennesker med ulik erfaring, utdanning og bakgrunn. Der kan de utveksle kunnskap og ha det hyggelig.

Noe så enkelt som sittemøbler kan gjøre en stor forskjell for hvordan vi trives og hvordan vi interagerer med hverandre. Å skape rom i rommet med hjelp av sofaer og loungemøbler skaper raskt et møtepunkt for både samarbeid og småprat. Selv om antallet sitteplasser ikke er vesentlig vil det få alle til å kjenne seg inkludert og velkommen. Det bygger samhold på arbeidsplassen og gir følelsen av tilhørighet.


Styrk fellesskapet med vår nye modulserie VARIETY