Gjør det enkelt å sortere avfallet riktig

Kildesorterer dere på arbeidsplassen? Å kildesortere avfall er i utgangspunktet en aktivitet det er lett å innføre og videreutvikle på arbeidsplassen. Med tydelig merking og gode sorteringsmuligheter blir det lettere for de ansatte å kaste avfallet riktig. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan forbedre kildesorteringen på din arbeidsplass.

 

Spar på både energi og naturressurser

Kildesortering gagner alle! Ved å bruke materialer som er gjenvunnet til produksjon, sparer man både energi og ressurser, sammenlignet med å kvitte seg med brukt materiale og utvinne nye ressurser. Helsefarlig og miljøskadelig avfall, som kasserte batterier, må også behandles på en trygg måte.

Begynn med farlig avfall

En fin måte å komme i gang med kildesortering på, er å begynne med det som gjør mest skade. Mange produkter inneholder giftige, eksplosive eller brannfarlige stoffer. Visste du at engangsbatterier kan antenne dersom de kastes direkte i restavfallet? Brukte batterier, sparepærer, lysrør, pc-er og annet el-avfall er eksempler på avfall som skal skilles ut og leveres til gjenvinningsstasjon i ditt område. Plasser farlig avfall i passende beholdere i påvente av at det blir hentet - husk å teipe over batteripoler!

Gjør det enkelt å kildesortere på jobb

Jo mer vi kildesorterer, desto bedre er det for miljøet. Legg til rette og gjør kildesortering til en vane ved å plassere ut avfallsbeholdere i nærheten av hvor folk arbeider. Det er en god ide å ha papirkurver stående under skrivebord eller i printerrommet. På verksted og lager plasseres miljøstasjoner i området hvor avfall lett oppstår. Sett heller ut for mange enn for få beholdere - det øker sjansen for at avfallet havner i riktig beholder.

Prioriter spiserommet

Kildesortering hører hjemme på spiserommet, og det å skille plastemballasje, glass og metall fra annet avfall gjør stor nytte. Tydelig merking eller beholdere med ulike farger på lokk gjør sorteringen oversiktlig. Med et kildesorteringsskap med flere beholdere i én, blir det det nesten «som før», da man gjerne kastet mye i én og samme beholder.

Bruk en klassisk avfallsbeholder til restavfallet

Restavfall som skal til forbrenning kastes med fordel i en vanlig avfallsbeholder som er lett å tømme og rengjøre. Våre avfallsbeholdere finnes i flere ulike størrelser, men felles for alle er at de er produsert i UV-bestandig HD-polyeten og har store hjul for enkel transport.

Bruk tippcontainer til grovavfallet

Ved sortering av større og grovere materialer passer en tippcontainer godt. De finnes i flere ulike størrelser, og rommer fra 150 til 3000 liter. Alle er konstruerte for å tåle mye, og kan brukes sammen med gaffeltruck. De finnes også i flere ulike farger for å forenkle sorteringen. Kompletter med lokk, klistrelapper og annet praktisk tilbehør som gjør det enkelt å sortere også det største avfallet riktig.