Hva er ergonomi - egentlig?

Begrepet ergonomi forekommer ofte, spesielt når man snakker om arbeidsmiljø. Du kan for eksempel lese at en kontorstol er ergonomisk. Men hva betyr egentlig dette?

Ergonomi er et begrep med viktig innhold: En ergonomisk arbeidsplass forebygger risikoen for dårlig helse, øker velværet, oppmuntrer til produktivitet - og gjør det ikke minst morsommere å jobbe.

Nøkkelen til god ergonomi er å ta hensyn til fysiske, psykiske og sosiale aspekter, samt individers ulike forutsetninger.

Ergonomi innebærer et helhetssyn

Begrepet ergonomi var lenge begrenset til å beskrive relasjonen mellom menneske og produkt - dette er fremdeles et viktig aspekt, og det finnes et hav av funksjonelle og ergonomiske produkter som gjør hverdagen bedre. Men begrepet rommer nå adskillig mer enn som så. Det handler om et helhetssyn på arbeidsplassen - å planlegge og tilpasse både det fysiske miljøet og selve arbeidet etter menneskene.

Ta hensyn til individuelle forskjeller

En ergonomisk arbeidsplass er altså tilpasset etter de personene som jobber der, ikke motsatt. Aller best trives vi når arbeidsforholdene stemmer overens med våre individuelle fysiske og psykiske forutsetninger. Derfor er det viktig å ta hensyn til individuelle forskjeller for eksempel i fysisk styrke og størrelse eller kapasitet til å innhente informasjon. Utfra disse ulikhetene kan man så utforme og organisere arbeidsoppgaver, verktøy og arbeidsplass på en mer ergonomisk måte.

God ergonomi lønner seg

Kanskje oppleves det som et stort steg å bytte ut kontorets faste skrivebord med hev- og senkbare, eller lagerinnredningen til mer ergonomiske alternativer. Men forskning viser at god ergonomi faktisk gagner bedriftens lønnsomhet.

En studie gjennomført av ISSA (International Social Security Association) viser at hver krone man satser på å bedre arbeidsmiljøet gir minst det doble tilbake. De positive effektene beror dels på at antallet sykemeldinger går ned, og dels på at trivselen og velværet øker. Dette fører til høyere produktivitet, effektivitet - og kvalitet.

 

Når det er på tide å legge planer for fremtiden - ikke glem å tenke ergonomisk!

 

Se vårt utvalg av ergonomiske kontormøbler her!