Verdioppbevaring

Hvite oppbevaringsskap for oppbevaring av konfidensielle dokumenter og verdipapirer

Hvordan oppbevare konfidensielle dokumenter og verdipapirer?

Les guiden vår

Velg rett brann- og innbruddsbeskyttelse

Verdioppbevaringsskap - innbruddsforsinkende beskyttelse

Ikke sertifiserte for tyveri-eller brannbeskyttelse. For oppbevaring av mindre utsatte eiendeler i f.eks. hoteller, kontor, butikker og hjem.

Innbruddsbeskyttende skap - beskytter dokumenter fra tyveri og brann

Innbruddstestet og sertifisert ihht EN 14450. Klassifisert i S1 (lavere innbruddsbeskyttelse) eller S2 (høyere innbruddsbeskyttelse). Er ofte også brannklassifiserte.

Sikkerhetsskap - for eksempelvis våpenoppbevaring

Innbruddsforsinkende skap i kraftig stålkonstruksjon. Innbruddstestet og sertifisert ihht svensk standard SSF 3492. Ikke branntestet.

Verdiskap - for kontanter, smykker, dokumenter mm.

Gir større beskyttelse enn innbruddsbeskyttende skap og sikkerhetsskap. Innbruddstestet og sertifisert ihht EN 1143-1. Klassifiseres i grader - jo høyere grad desto bedre innbruddsbeskyttelse. Er ofte brannklassifiserte.