Inventar som kan leases til arbeidsplassen

Leasing av inventar til arbeidsplassen

Dersom du har behov en rask og enkel løsning på dine møbleringsbehov, men ikke har mulighet til eller ønsker om å binde opp mye kapital, kan en leasingavtale være nettopp det du trenger.

Leasing som finansieringsløsning frigjør kapital, kapital som du heller kan investere i firmaets sentrale virksomhet.
Leasing av møbler og innredning foregår på akkurat samme måte som når du leaser en bil. I prinsippet er det da et finansierings-/investeringsforetak, bank el. lign. som står som eier av produktene, mens du eier en bruksavtale for et gitt tidsrom. Når perioden avsluttes, er dine forpliktelser også over. Du kan da enten levere inn det du har leaset eller avtale direkte med selskapet om å kjøpe ut din innredning mot en avtalt sluttsum.
Leasingavtalen AJ Produkter tilbyr er gjennom Brage finans, men du står selvfølgelig fritt til å gjøre egne leasingavtaler gjennom andre som tilbyr dette – uansett er det veldig enkelt!
Du kontakter vår prosjektavdeling og dere finner frem til den perfekte løsningen på dine innredningsbehov, enten om det er til lager, verksted, skole, barnehage, spisested eller kontor. Når du så har valgt ut inventaret du vil lease foretas en kredittsjekk av ditt firma før Grenke Bank settes som fakturamottaker.
Etableringsgebyret ligger i dag på kr 650,– og deretter betaler du en fast sum til leasingselskapet per mnd. over en periode på 3–5 år.
Fordeler med leasing:

  • Din økonomistyring blir enkel og forutsigbar med faste månedlige kostnader
  • Du trenger ikke å ta opp et lån
  • Det binder ikke opp driftskapitalen til din bedrift og tærer ikke på likviditeten
Husk at dersom du vil ut av avtalen før leasingperioden utløper må du betale gjenstående leiebeløp, samt utkjøp av det du har leaset.
Det fleste ting kan leases, slik som driftsutstyr, maskiner, datautstyr, møbler, innredning og annet som kan avskrives. Dette gir unike muligheter for jevnlig oppdatering eller utskifting.

Vanligvis kan leasingbeløpet trekkes fra i regnskapet og utgiftsføres, og dermed gi en skattefordel.

Når du leaser betyr det at du ikke eier, men har full bruksrett. Dersom annet ikke er avtalt, står du ansvarlig for eventuell forsikring og for normalt vedlikehold.
Kundesenteret hos AJ Produkter vil kunne besvare eventuelle produktspørsmål du har under leasingperioden.

Ta kontakt med vår prosjektavdeling dersom dette er noe som kan passe deg og din bedrift!

Kontakt oss ved spørsmål om leasing

Telefon
67 02 42 10

E-post
prosjekt@ajprodukter.no