Vårt bidrag til en grønnere morgendag

Vårt bidrag til en grønnere morgendag

Miljøvennlig oppvarming, varetransport med elektriske biler og gjenbruk av verdifulle ressurser er noen av mange ting vi i AJ Produkter gjør for å bli en mer bærekraftig aktør i samfunnet. Arbeidet for å bli mer bærekraftig er et kontinuerlig arbeid, og nytten av tiltakene vi gjør i dag ser vi først i morgen. Her kan du lese om AJ Produkter Norge, samt AJ-konsernets bidrag for en mer bærekraftig hverdag.

 

Vi gjør de grønne investeringene på vegne av deg

Vi i AJ Produkter tar vårt ansvar med å bli mer en bærekraftig aktør på høyeste alvor, og daglig jobber vi for å bli bedre på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Country Manager i AJ Produkter Norge, Amund Tangen legger vekt på at det i mange tilfeller er fokuset på å unngå røde tall som vinner over miljøaspektet når man investerer i ny innredning til arbeidsplassen. Ved at AJ Produkter gjør betydelige investeringer i bærekraftige løsninger, blir vi en tilbyder som gjør grønne valg lettere tilgjengelig for kundene våre.

 

Miljøvennlige transportløsninger

Varer som leveres til våre kunder i Norge sendes fra hovedlageret i Halmstad i Sverige, og i valget av transportleverandør var miljø viktigst for oss. Transportøren vi valgte kjører blant annet elektriske varebiler innenfor Ring 3 i Oslo. I tillegg til å redusere i utslipp fra varetransport, har vi også installert elbil-ladere for kunder og ansatte for å legge til rette for grønnere transportvalg i hverdagen. Nylig hadde vi behov for å anskaffe nye tjenestebiler til våre montører - valget ble elektrisk!

Vårt showroom og salgskontor på Kløfta blir varmet opp med energieffektive varmepumper, og i lokalene har vi installert sensorstyrt belysning i alle rom.

 

 

Smartere bruk og gjenbruk av ressurser

Vi må ta godt vare på ressursene vi bruker, og ved vår fabrikk i Slovakia brukes derfor sagspon fra produksjonen til oppvarming av produksjonsanlegget. Alt avfall som vi ikke kan gjenbruke selv sorteres og sendes til resirkulering. Digitalt utstyr er ressurskrevende både å produsere og gjenvinne, derfor deltar konsernet vårt i et nettverk for kunnskap og utvikling om gjenbruk av IT-utstyr, hvor målet på sikt er å gjenbruke en større andel av IT-utstyret vårt.

Vi jobber også for å i mindre grad benytte oss av kjemikalier, og med et nivå for bruk av vannbasert lakk som har passert 90%, nærmer vi oss målet om å kun bruke vannbasert lakk innen utgangen av 2020.

 

Vi er skogseiere

Skogen er en svært viktig ressurs – ikke bare for oss – men for resten av verden. En del av overskuddet i konsernet er derfor brukt til investering i klimanyttig skog. Våre egne FSC og PEFC-sertifiserte skoger i Sverige og Europa måler nå mer enn 4600 hektar, og bandt i 2019 nærmere 12000 tonn CO2. Ved å plante ny skog som øker karbonbindingen samt ansvarlig avvirkning, sørger vi for at skogene våre fortsetter å være klimanyttige.Det er ikke alltid bare tanken som teller

Bærekraft handler om mer enn ressursbruk og miljøavtrykk. Å være en bidragsyter for de som har ekstra behov for det er også viktig for oss i AJ. Vi er en stolt sponsor av lokalt frivillig engasjement, men vårt engasjement strekker seg også ut over landegrensene. I åtte år har AJ-konsernet donert skolemøbler til en skole i byen Nakamtenga i Burkina Faso. Landet er et av de fattigste i verden, og skolen ligger også i et område preget av tøffe påkjenninger fra sandstormer og termittmaur. Gjennom samarbeid med Yennenga Progress bidrar vi med møbler som tåler denne typen påkjenninger.

 

En god arbeidsplass for alle

Alle skal føle seg trygg, inkludert og respektert på jobb i AJ Produkter! Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser med våre over 900 ansatte - og vi fortsetter å bli en bedre arbeidsplass. Arbeidsmiljøet hos AJ skal være åpent, inkluderende og likestilt – noe som igjen legger til rette for lavere sykefravær og flere ansatte på jobb.

 

Bærekraftsrapport 

Årlig gir konsernet ut en bærekraftsrapport hvor vi gir status for vårt arbeid mot å bli mer bærekraftig. Les rapporten i sin helhet her.