Eget design – fra behov til ferdig produkt

Vi setter kvaliteten så høyt at vi har en egen prosess for å utvikle nye, bedre produkter. Takket være vår egen designavdeling kan vi lage møbler og innredning med et eget formspråk og samtidig tilpasse produktene etter de aktuelle behovene. Dermed kan vi også vite sikkert at du som kunde får et produkt som tåler belastning og gir deg de funksjonene og den komforten du trenger for å gi deg kvalitetstid på jobb. År etter år.

En gjennomtenkt utviklingsprosess

Vi tilbyr møbler og innredning for alle slags arbeidsplasser, fra kontor, lager og industri til skoler og offentlige miljøer. For at produktene skal oppfylle våre kvalitetskrav velger vi ofte å utvikle de selv – helt fra start. Til å hjelpe oss har vi en velutprøvd prosess som gir oss full oversikt på hele verdikjeden, fra design og materialvalg til produksjon, emballasje og leveranse til kunde.







Behov som må dekkes

Et hvert designprosjekt starter alltid med et behov eller en utfordring som må løses. Det kan enten handle om å forbedre et allerede eksisterende produkt eller å møte en kommende trend som er på vei inn i markedet. Initiativet kan komme internt fra vår egen organisasjon, så vel som fra våre kunder eller leverandører.

Design som løser utfordringer i hverdagen

En undersøkelse gjøres innledningsvis, hvor vi snakker med brukere og utarbeider kvalitets- og miljøkrav. Ut i fra designbeskrivelsen starter arbeidet med å tegne og utvikle et produkt som dekker behovet og som gjør hverdagen for sluttbrukeren lettere. Fokus for designarbeidet ligger på kvalitet, funksjon og sikkerhet – og på å minimere produktets miljøpåvirkning.

Svensk og europeisk produksjon

Mesteparten av designarbeidet og produktutviklingen skjer i tett samarbeid med våre egne fabrikker i Polen og Slovakia, men noen ganger jobber vi også med svenske produsenter. Samarbeidet omfatter alt fra å utvikle prototyper til å diskutere materialvalg, konstruksjonsløsning og produksjonsmetode. Dette inkluderer også å utvikle emballasje som reduserer risikoen for transportskader.

Fra prøvebestilling til testinstitutt

En prototype vurderes ut i fra parametere som sikkerhet, bærekraftighet, styrke, design og funksjon. Samtidig kontrolleres visuelle aspekter knyttet til robusthet, kvalitet og overflatebehandling. Når prototypen er godkjent av prosjektgruppen gjøres en første prøvebestilling. På dette stadiet sender vi ofte en produktprøve til et godkjent testinstitutt for å få en uavhengig mening om produktkvaliteten.

Kundene får glede av produktet

I nest siste steg i prosessen gjøres en fullstendig kontroll for å sikre at produktet oppfyller alle deler av designbeskrivelsens kravspesifikasjon. Når alle godkjenninger er på plass kan produktet tas inn i sortimentet og gjøres tilgjengelig for kundene våre. Om vi da har gjort alt som vi skal kommer produktet snart til å gjøre hva det er ment til: å dekke et behov og hjelpe mennesker med å ha det bra på jobb.