Guide til sikker oppbevaring

Hos de fleste bedrifter finnes det viktige dokumenter og verdisaker som må oppbevares sikkert for innbrudd eller brann - eller begge deler. Å velge rett oppbevaringsskap for akkurat ditt behov er viktig. Under guider vi deg gjennom de ulike sertifiseringene, slik at du kan finne et skap eller en safe som passer deg og din bedrift.

Tester og sertifiseringer – hva betyr de?

For at et skap skal være sertifisert må det oppfylle spesifikke krav som er definert av en organisasjon. Testene skal i tillegg utføres av en uavhengig instans, slik at du kan være trygg på at produktene holder det de lover.

I dette dokumentet refererer vi til europeiske, nordiske og svenske organisasjoner, som alle er internasjonalt anerkjente.

Innbruddsikkerhet

EN 14450 er en europeisk standard for innbruddsikkerhet. Skapene klassifiseres som S1 eller S2, hvor S2 er en høyere gradering. I tillegg til å motstå innbrudd må skapene være designet for forankring i vegg eller gulv, og låsmekanismen må være klassifisert i henhold til EN 1300.

EN 1143-1 er europeisk standard for innbruddsikkerhet beregnet for verdi- og deponeringsskap. Det spesielle med denne klassifiseringen er at den definerer hvor store verdier du kan oppbevare forsikret i skapet. Takseringen kan variere noe fra land til land, så kontakt ditt forsikringsselskap for avklaring.

SSF 3492 er en svensk standard for testing av verdiskap. Fysiske tester foretas for å sikre at skapet oppfyller spesifikke krav til konstruksjon og låsmekanisme. Sertifiseringen utstedes av Svensk brand- och säkerhetscertifiering AB (SBSC).

Brannsikkerhet

EN 15659 og EN 1047 er en europeiske standarder for brannsikkerhet. Skapene klassifiseres i kategoriene 60P, 90P eller 120P for papirer, og 60D eller 120D for datalagringsmedia. Nummeret indikerer hvor mange minutter innholdet kan oppbevares i skapet uten å bli skadet dersom utvendig temperatur øker til 1000 grader. Kritisk temperatur for papir er 175 grader for papir og 55 grader for datalagringsmedia.

NT Fire 17 er en nordisk testmetode for klassifisering av brannbeskyttelse etter samme gradering som EN 15659 og EN 1047, hvor sertifisering utstedes av SP Technical Research Institute.

Skap og sertifiseringer

Depositbokser er sertifisert i forhold til innbruddsikkerhet. De er testet etter den europeiske standarden EN 1134-1 som klassifiserer skapene i grader. De ulike gradene gjenspeiler hvor store verdier du av forsikringsmessige grunner kan oppbevare i skapet.

Innbruddsikre skap er testet og sertifisert ifølge den europeiske standarden EN 14450 og klassifisert som S1 eller S2, ofte i kombinasjon med en grad av beskyttelse mot brann. Disse skapene har en noe lavere sikkerhetsgrad enn depositbokser.

Verdiskap er solide og sikrer mot innbrudd. Verdiskapene til AJ Produkter er testet og sertifisert i henhold til den svenske standarden SSF3492. For å oppfylle kravene må skapene motstå regelrette innbruddsforsøk i en viss tid. Det skal heller ikke være mulig å ødelegge skapet på noen måte. Et verdiskap er imidlertid ikke testet i forhold til brannsikkerhet.

Brannsikre skap er testet for brannbeskyttelse av papirer og datalagringsmedia. De vanligste sertifiseringssystemene for brannbeskyttelse er NT Fire 017, EN 1047 og EN 15659. Velg et skap etter hva du skal oppbevare i det (papirer, datalagring mm), og hvor kritisk det er at innholdet ikke blir skadet. Merk at et brannsikkert skap er ikke testet for innbruddsikkerhet.
 

I tillegg til sertifisere skap finnes det et stort utvalg oppbevaringskap med lås som er en god løsning for eiendeler med lav verdi, men som det likevel ikke skal være fritt tilgjengelig på arbeidsplassen.