Elevbord

AJ Produkter har et meget stort utvalg som skal kunne fylle alle de forskjellige kravene til et godt arbeidsmiljø. Rommets størrelse og form, og hvor mange elever som er i klassen er viktig når du skal planlegge innkjøp av skolemøbler. Skal rommet både brukes til forelesning og til aktivisertbasert undervisning er det en fordel om bordene er lette å ommøblere uten for stor belastning, det samme gjelder om dere noen ganger ønsker at elevene skal kunne jobbe helt alene, som for eksempel ved prøver og eksamener, samtidig som dere vil ha mulighet til gruppearbeid og større fellesoppgaver. En stor utfordring i fremtidens skole er at vi ønsker en elevtilpasset undervisning i et inkluderende miljø. Barn og ungdom er ulike når det kommer til læring, noen trenger stillhet for å konsentrere seg, mens andre lærer best gjennom aktivitet og bevegelse. Hos AJ Produkter kan dere velge mellom flere hundre bord i ulik størrelse, materialer og priser. Enkle pulter som kan stå en og en, tomannsbord, gruppebord og spesialbord for ulike aktiviteter. De fleste kan reguleres i høyden og oppmuntrer til redusert sittetid. For støyende læringsmiljø har vi lagt vekt på lydabsorberende materialer som linoleum, og for flerbruksrom har vi mange typer bord med hjul eller bord som kan slås sammen. Flere av bordene har praktisk oppbevaringsplass under pultlokket og kroker til å henge skolesekken på. Vårt hovedmål har vært funksjonalitet, fleksibilitet og slitestyrke.