Nye Otta skole – tilrettelagt for mangfold, aktivitet og utvikling av kunnskap

Nye Otta skole – tilrettelagt for mangfold, aktivitet og utvikling av kunnskap

Desember 2022 stod den nye barneskolen på Otta klar til å ta imot 320 elever i lokalmiljøet på Otta. Med AJ Produkter AS som leverandør av fast og løst inventar.
Den 3000 m2 store skolen er delt i ulike soner der innredningen skal løse ulike funksjoner, herunder klasserom, fellesarealer, kontorer, kantine og spesialrom som maskinrom, sløyd- og tekstilrom.

Et godt samspill mellom totalentreprenør Hent AS, interiørarkitekten, kommunen, brukerne av skolen og AJ Produkter sikret en god prosess, og la grunnlaget for innsiktsarbeidet som til slutt gav en innredning som dekket alle behov og funksjoner for barna, undervisningspersonalet og administrasjonen.
Et av trinnarealene som er innredet med stoler og bord
En av sonene i 1.etasje som er innredet med lydabsorbenter

Kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet

Hvert trinn har to generelle undervisningsrom, som enkelt kan deles inn i ulike soner ved hjelp av møbler. Totalt har skolen 15 undervisningsrom, for 1–7. trinn. I tillegg har skolen også en ny tilhørende flerbrukshall på 3000 m2 over to etasjer. I tillegg har trinnene to trinnarealer og to grupperom, innredet med bord og stoler, som også kan benyttes til undervisning. Dette gjør at elevene kan deles inn i mindre grupper, og få tilpasset undervisningen.
Møterom, åpne arealer og soner for fleksible arbeidsplasser kan benyttes som pause- og spiseareal for lærere, for å unngå store grupper på pauserommet. For barna er garderobearealet delt i grov- og fingarderobe, slik at elevene kan sendes ut i grupper, og man unngår for stor trengsel.
Fast og løst inventar ble levert etter kravspesifikasjoner utarbeidet av interiørarkitekten og godkjent av alle parter. Bjørk er blant en av detaljene går igjen på hele skolen.
«Vi lagde en 3D-tegning av bygget for å se fargekombinasjoner og innredningsløsninger før det ble levert og montert.»
Linda Cedell, prosjektselger hos AJ Produkter
Totalt brukte montørene våre tre uker på montering av skolemøblene, med god hjelp av lokale montører i fra Veksthuset Personal AS på Otta.

Sel kommune uttalte at de fikk overraskende god service, og at vi var løsningsorienterte. Totalentreprenør Hent AS oppfattet våre montører som dyktige, effektive og forsiktige.
Henning og Christoffer fra Veksthuset Personal AS
Henning og Christoffer fra Veksthuset Personal AS
Fra venstre: prosjektselger Linda, Per-Ivar Dahlum fra Sel kommune og Jørgen Letnes fra Hent AS.
Fra venstre: prosjektselger Linda Cedell, Per-Ivar Dahlum fra Sel kommune og Jørgen Letnes fra Hent AS
Prosjektet gikk over all forventning, med positive tilbakemeldinger fra både brukere av skolen og kunde, så vi kan si at det ble en suksess.
Linda Cedell, prosjektselger hos AJ Produkter