Oversikt: Kvalitets- og miljømerking i AJ Produkter

Svanen

Vårt eget miljøsymbol

Vi fremhever alle produkter som er miljømerkede med et symbol for å vise at produktet er miljømerket. På denne måten ønsker vi å gjør vi det lettere for våre kunder å finne frem til miljømerkede produkter.
Svanen

SVANEN

Den nordiske Svanen er et offisielt nordisk miljømerke med høye krav til alt fra innhold, bruk av kjemikalier, utslipp til luft, vann og land, samt energi- og ressursbruk. Møblene oppfyller Svanens tøffe krav til materialer, kvalitet og funksjon, og hele produksjonskjeden fra skog til ferdig produkt og gjenvinning er nøye kontrollert.

Se våre svanemerkede skolemøbler her
Möbelfakta

MÖBELFAKTA

Möbelfakta er et miljø- og bærekraftsmerke for møbler. Merkekravene er delt inn i områdene: kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Kvalitetskravene er basert på anerkjente europeiske og internasjonale standarder med mål om å sikre møblenes styrke, funksjon og sikkerhet. Miljøkravene stiller strenge krav til produktets sporbarhet og at dets påvirkning på både mennesker og miljø blir minimal. De sosiale kravene gjelder for alle parter i leverandørkjeden hvor møblene og dets bestanddeler produseres, som inkluderer at vi som møbelprodusent har kontroll over egen drift og kartlegger og gjennomfører risikoanalyser av våre underleverandører.


Se våre Möbelfakta merkede produkter her

Byggvarubedömningen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen er et vurderingssystem som skal fremme bygg- og eiendomssektorens aktører som velger byggmateriale som bidrar til en bærekraftig utvikling. Byggvarubedömningen bedømmer kriterier innenfor områdene kjemisk innhold og livssyklusaspekter som fornybart materiale, utslipp, samt gjenvinning og gjenbruk.

Se våre byggvarubedömda produkter her