Hjemmekontoret ditt kan gi deg skattefradrag

Har du eget hjemmekontor? Da kan du få fradrag på skatten om du oppfyller disse kravene.

 

For at det skal regnes som hjemmekontor må du ha et eget rom som kun benyttes i jobbsammenheng. Bruker du rommet til andre formål, om du for eksempel utfører kontorarbeidet i stuen eller bruker hjemmekontoret som ekstra overnattingsplass, har du ikke rett på fradrag.

Alle kan kreve fradrag så lenge man oppfyller kravene for hjemmekontor. Det vil si at du også kan få fradrag for hjemmekontor om du som arbeidstaker utelukkende disponerer et rom i hjemmet for å utføre arbeid for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan dekke utgiftene

I stedet for å kreve fradragene selv, kan man snu seg mot arbeidsgiver for å høre om kostnadene for hjemmekontor kan bli dekt.

Om arbeidsgiveren din er villig å dekke kostnadene, må man passe på at godtgjørelsen ikke overstiger det man ville hatt krav på i fradrag for hjemmekontoret. Overstiger det beløpet vil det i tilfelle skattlegges som ordinær lønn.

Unngå skattesmell ved salg av bolig

Det er mange som ikke er klar over at den delen av boligen som du krever fradrag på skatten for nå må skattelegges for dersom du selger boligen din med gevinst senere.

Skatteetaten forklarer det slik: «Næringsdrivende som har hjemmekontor, regnes ikke å bo i den del av boligen som brukes i næringsvirksomheten. Når boligen selges, skal det derfor betales skatt på den forholdsmessige delen av gevinsten som gjelder hjemmekontoret.»

Om du en dag ikke skulle trenge hjemmekontoret lenger og vil bruke rommet som egen bolig, opparbeides brukstiden fra tidspunktet for selve bruksendringen. Her er det lurt å dokumentere endringene av bruk ett år i forveien om du har planer om å selge boligen. Da vil du kunne unngå beskatning for eventuell gevinst.