Økonomisk bærekraft

God forretningsetikk i alle ledd

Å drive virksomheten på en ansvarsfull og lovlig måte er det viktigste for oss. Derfor har vi både interne og eksterne etiske retningslinjer. De interne retningslinjene gjelder for alle ansatte i AJ-konsernet og inkluderer retningslinjer som tydelig beskriver hvordan vår virksomhet skal drives. 

De eksterne etiske retningslinjene inkluderer krav og retningslinjer rundt sosiale forhold, bærekraftig utvikling og forretningsetikk. Den inkluderer krav som stilles av FNs Global Compact, Rio-deklarasjonen, ILOs grunnleggende konvensjoner om menneskers rettigheter i arbeidslivet og FNs konvensjon mot korrupsjon. 

Bestikkelser og korrupsjon forstyrrer den frie konkurransen og motstrider lovgivningen. For oss som bedrift risikerer vi å havne i korrupsjonssituasjoner ved innkjøp av nye produkter. Alle våre ansatte har et ansvar om å se til at de etiske retningslinjene følges og ved mistanke om mislighold har vi en anonym varslingsfunksjon som kan benyttes. 


Skog

Verdifull investering i skog

Vi har valgt å plassere en del av vårt overskudd i skog, som eies av konsernet. Å investere penger i skog kan ses på som en finanisell bærekraftig plassering. Skogen er kontrollert av FSC og PEFC, og sertifisert utfra disse kriteriene. Med sertifisering kan vi være sikre på at vi fremmer biologisk mangfold, kulturverdien og gode arbeidsvilkår i skogen. 
 
Takket være sin evne til å fange opp drivhusgasser er skogen verdifull for klimaet. AJ Produkter har skog i Sverige og Latvia, som i 2021 til sammen bandt bortimot 33 000 CO2, ifølge beregninger gjort på årlig vekst og substitusjonseffekt på årlig avvirkning. 

Den store klimagevinsten oppstår når karbon lagres i skogen og gjennom substitusjonen – når skogens produkter brukes som energi eller som alternativ til plast, stål og betong. Det bidrar til en stor redusering av fossile utslipp. 

Les vår bærekraftsrapport for 2021

ÅPNE SOM PDF