Klima og miljø

Vi sparer ressurser for en bærekraftig fremtid

Et av våre fokusområder er å minimere klimaavtrykket koblet til energiforbruket på våre kontorer, lager, fabrikker og datterselskaper. Vi har bestemt oss for å fase ut fossile energikilder som kull, olje og naturgass. Derfor har vi valgt å gå over til fossilfri energi i hele organisasjonen. Som et ledd i dette installerer vi solcellepaneler – både på sentrallageret i Halmstad og på fabrikken vår i Polen.

Vi jobber mot å minimere vår totale avfallsmengde. Her legger vi fokus på ulike forbedringstiltak som har stor effekt og som bidrar til at vi kommer ut av søppeldunken. Pallprosjektet er et av våre interne prosjekter som er et samarbeid med hovedkontoret i Halmstad og fabrikken i Polen. Målet med prosjektet er å minimere avfallet som går til forbrenning og øke kvaliteten på våre paller, så de kan brukes lengre og sirkulere videre. 

Person som måler høyden på en stol

Bedre holdbarhet på produkter og materiell

Vi jobber mot at våre produkter skal ha høy kvalitet, spesifisert funksjonalitet og sikkerhet, ha en lang levetid som heller ikke skader mennesker eller miljø. At vår produktkvalitet alltid får høy vurdering i våre løpende kundeevalueringer viser at arbeidet gir resultater. Og at vi i tillegg øker garantien fra tre til syv år, understreker vår ambisjon om å fortsette å utvikle og tilby produkter med høy kvalitet som holder over tid. 
 
Det kommer stadig nye krav fra kunder og ikke minst lover på stoffer som ikke skal brukes i produksjon eller produkter. Dette betyr at vi må jobbe proaktivt og smart for å holde dokumentasjon og informasjon om produkter og materialer oppdatert. I årene som kommer vil vi lansere et nytt internt system for å sikre slik informasjon og for å kunne jobbe forebyggende på en bedre måte.  

Ambisjonen med et slikt system er at vi også skal kunne måle og kartlegge hvilke miljø- og klimapåvirkninger våre produkter har. Kravene på dokumentasjon rundt et produkts drivhusgassutslipp gjennom dens livssyklus øker, samtidig som vi strever etter å øke vår kompetanse og kunnskap innenfor dette område. 

Bærekraftstenkning rundt vår transport

En av de største utfordringene i det globale klimaarbeidet er å minimere utslipp fra transport. For oss i AJ Produkter er det et prioritert miljøaspekter. Lastebil, båt og tog er de transportmetodene vi hovedsakelig benytter oss av. 

For å minimere vårt CO2-utslipp arbeidet vi mot å:
– Gå over til togtransport
– Minimere transportskader for å redusere antall kjørte kilometer 
– Sikre mer volum hos ferre leverandører og øke fyllingsgraden av hver lastebil
– 3 av 4 montørbiler hos AJ Produkter Norge er elektriske

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår innsamling av utslippsdata fra alle våre speditører, i målet mot åredusere klimautslipp koblet til kjøpt transport. 

Les vår bærekraftsrapport for 2021