Monteringsvilkår

Levering og parkering

Vi leverer normalt med lastebil og forutsetter at lastebilen kan kjøre helt frem til avtalt leveringspunkt. Dersom lastebilen ikke kan levere på avtalt leveringspunkt, vil tid for transport av varer til leveringspunkt belastes Kunden etter medgått tid. Eventuelle parkeringsutgifter tilkommer etter faktisk påløpte kostnader.

Varene pakkes normalt på pall, og det forutsettes at varene kan transporteres med jekketralle helt frem til monteringssted. Dersom varer må pakkes om eller bæres for å kunne fraktes helt frem, vil Kunde faktureres for medgått tid, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Vi forutsetter at våre montører kan parkere i umiddelbar nærhet til selve monteringen. Eventuelle parkeringsutgifter belastes kunde. Dersom vi ikke kan parkere på adressen der monteringen skal skje, vil tid for forflytting til og fra monteringsplass belastes etter medgått tid.

Merk spesielt at DAP også gjelder for varer hvor det er bestilt montering, og at monteringen leveres som tilleggstjeneste, følgelig er ansvaret for varene overført ved selve leveransen.

Montering

Lokalene varene skal monteres i må være ryddet og klare. Vi kan bistå med klargjøring av lokaler dersom dette avtales på forhånd. Arbeidet utføres på dagtid, normalt mellom 0800-1600.

Vi kan skru i vegger, gulv og tak, men vi tar ikke ansvar for skader som påføres som følge av at vi ikke er informert om hva som eventuelt ligger skjult bak eller i vegger og tak. Normal støy fra håndholdt verktøy må påregnes under monteringen.

Emballasje/avfall

Vi rydder vekk emballasje og frakter dette til deres avfallspunkt. Dersom emballasjeavfall skal tas i retur må dette avtales på forhånd. Deponiavgift for avfall vil i så fall viderefaktureres.

Forsinkelse og avbestilling

Forsinkelser vi ikke er skyld i vil belastes etter medgått tid. Kostnader for oppdrag som avbestilles eller endres mindre enn 2 arbeidsdager før planlagt oppstart belastes Kunden dersom AJ Produkter AS ikke klarer å omdisponere mannskaper til andre oppdrag.

Tilleggsarbeider ut over standard montering

Pris for montering avtales spesifikt for hver enkelt leveranse. Små endringer kan avtales direkte med montør på stedet. Større jobber som krever endring i ressursbruk må avtales på forhånd. 

Eksempler på tilleggsarbeider som kan bestilles, men som ikke er inkludert i standard montering:

  • Rydde og klargjøre arealet for montering.
  • Ekstra beskyttelse av bygg i forbindelse med transport av varer i bygget.
  • Bortkjøring av emballasje. (Fraktes normalt til bedriftens egen avfallshåndtering)
  • Feste produkter til vegg. F.eks. høyskap som normal ikke festes til vegg.