Sosiale forhold

Ha det bra på jobb

Vi vil at AJ Produkter skal være en åpen og inkluderende arbeidsplass. Bedriftskulturen som vi har bygd opp over tid har alltid vært en viktig del av oss. Vi ønsker å være og opptre på en viss måte, som baserer seg på de fire kjerneverdiene våre: lyttende, kunnskapsrike, innovative og hjelpsomme. Verdiene veileder oss i vårt arbeid og påvirker beslutninger på alle nivåer i organisasjonen. 
 
Våre medarbeidere er en stor del av kulturen. For at nye personer skal få en bra start hos oss får de gjennomgå et pre- og onboardingprogram som starter allerede første arbeidsdag. Det årslange programmet er til for å sikre at alle nyansatte får like forutsetninger til å lykkes i sine roller, samtidig som de blir en del av AJ Produkters arbeidskultur. 

Det er utrolig viktig for oss at arbeidsmiljøet skal være sikkert og trygt. Arbeidet med å forebygge ulykker og andre hendelser, samt forebygge arbeidsrelaterte sykdommer pågår til en hver tid. I 2021 satte vi ny rekord hvor vi gikk et helt år uten ulykker på vår fabrikk i Polen.

Person som måler høyden på en stol

Sosialt ansvar for våre leverandører

Vi har over 300 leverandører. Derfor er det enormt viktig for oss å sikre at virksomhetens retningslinjer følges. Majoriteten (91 %) av våre leverandører holder til i Europa og en liten andel (9 %) i Asia. Våre to egne fabrikker i Europa står for 35 % av produktene vi selger. 

Vi gjennomfører årlig et systematisk CSR-arbeid innen forsyningskjeden utfra et risikobasert system – som vi kontinuerlig utvikler og oppdaterer. Menneskelige rettigheter, arbeidsrett, kvalitets- og miljøkrav samt antikorrupsjon er sentrale kriterier ved våre innkjøp. Oppfølging og revidering skjer både gjennom selvevalueringer og fabrikkbesøk. 

Sosialt engasjement

Å bidra til sosialt engasjement i samfunnet ved å støtte ulike veldedighetsorganisasjoner og forbund er viktig for oss i AJ Produkter.

Siden 2012 har vi støttet Yennenga Progress, en svensk ideell organisasjon som aktivt deltar til samfunnsbygging ved å utvikle konseptet The Good Village. Det som begynte med en førskole i byen Nakamtenga, Burkina Faso har siden 2001 utviklet seg til et helt samfunn under utvikling. AJ Produkter støtter prosjektet gjennom å bidra med møbler til skolen. 

Les vår bærekraftsrapport for 2021

ÅPNE SOM PDF